Index of /releases/v2.2.0/


../
verysync-dragonfly-amd64-v2.2.0.tar.gz       13-Nov-2020 10:15      13804195
verysync-freebsd-386-v2.2.0.tar.gz         13-Nov-2020 10:15      13226185
verysync-freebsd-amd64-v2.2.0.tar.gz        13-Nov-2020 10:15      13824196
verysync-linux-386-v2.2.0.tar.gz          13-Nov-2020 10:15      13272190
verysync-linux-amd64-v2.2.0.tar.gz         13-Nov-2020 10:15      13859540
verysync-linux-arm-v2.2.0.tar.gz          13-Nov-2020 10:15      13051910
verysync-linux-arm64-v2.2.0.tar.gz         13-Nov-2020 10:15      12965583
verysync-linux-mips-v2.2.0.tar.gz         13-Nov-2020 10:15      12784695
verysync-linux-mipsle-v2.2.0.tar.gz        13-Nov-2020 10:15      12606969
verysync-linux-ppc64-v2.2.0.tar.gz         13-Nov-2020 10:15      12930491
verysync-linux-ppc64le-v2.2.0.tar.gz        13-Nov-2020 10:15      12721927
verysync-macos-amd64-v2.2.0.tar.gz         13-Nov-2020 10:15      14190762
verysync-netbsd-386-v2.2.0.tar.gz         13-Nov-2020 10:15      13207662
verysync-netbsd-amd64-v2.2.0.tar.gz        13-Nov-2020 10:16      13802545
verysync-openbsd-386-v2.2.0.tar.gz         13-Nov-2020 10:16      13210765
verysync-openbsd-amd64-v2.2.0.tar.gz        13-Nov-2020 10:16      13804723
verysync-solaris-amd64-v2.2.0.tar.gz        13-Nov-2020 10:16      13744973
verysync-windows-386-v2.2.0.zip          13-Nov-2020 10:16      13930511
verysync-windows-amd64-v2.2.0.zip         13-Nov-2020 10:16      15028747