Index of /releases/v2.1.1/


../
verysync-dragonfly-amd64-v2.1.1.tar.gz       06-Nov-2020 14:23      13764856
verysync-freebsd-386-v2.1.1.tar.gz         06-Nov-2020 14:23      13211147
verysync-freebsd-amd64-v2.1.1.tar.gz        06-Nov-2020 14:23      13786660
verysync-linux-386-v2.1.1.tar.gz          06-Nov-2020 14:23      13256563
verysync-linux-amd64-v2.1.1.tar.gz         06-Nov-2020 14:23      13821105
verysync-linux-arm-v2.1.1.tar.gz          06-Nov-2020 14:23      13041140
verysync-linux-arm64-v2.1.1.tar.gz         06-Nov-2020 14:23      12945645
verysync-linux-mips-v2.1.1.tar.gz         06-Nov-2020 14:23      12774377
verysync-linux-mipsle-v2.1.1.tar.gz        06-Nov-2020 14:23      12600950
verysync-linux-ppc64-v2.1.1.tar.gz         06-Nov-2020 14:23      12922364
verysync-linux-ppc64le-v2.1.1.tar.gz        06-Nov-2020 14:23      12715720
verysync-macos-amd64-v2.1.1.tar.gz         06-Nov-2020 14:23      14150029
verysync-netbsd-386-v2.1.1.tar.gz         06-Nov-2020 14:23      13193135
verysync-netbsd-amd64-v2.1.1.tar.gz        06-Nov-2020 14:23      13763549
verysync-openbsd-386-v2.1.1.tar.gz         06-Nov-2020 14:23      13195554
verysync-openbsd-amd64-v2.1.1.tar.gz        06-Nov-2020 14:24      13768477
verysync-solaris-amd64-v2.1.1.tar.gz        06-Nov-2020 14:24      13706533
verysync-windows-386-v2.1.1.zip          06-Nov-2020 14:24      13915291
verysync-windows-amd64-v2.1.1.zip         06-Nov-2020 14:24      14989991